Autoras/es Nome
Nome Eduardo
Apelidos Blanco-Amor
Web
Email
Biografía Accesible en: http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=EduBlanc&alias=Eduardo+Blanco+Amor&solapa=biografia
Observacións
Listaxe Monografías
Título Xénero Lingua Ano
A esmorga LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1959
A esmorga = La parranda LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 2015
Catro pezas inéditas do teatro de Eduardo Blanco-Amor LIT_Teatro Galego - glg 1993
Farsas y autos para títeres LIT_Teatro Español - es 1962
Os Biosbardos : contos prá xente LIT_Narrativa_Relato Galego - glg 1962
Proceso en Jacobusland: fantasía xudicial en ningures LIT_Teatro Galego - glg 1980
Romance de Micomicón e Adhelala: farsa para títeres especiosos LIT_Teatro_LIX Galego - glg 2000
Teatro pra xente LIT_Teatro Galego - glg 1974
Un refaixo pra Celestina: farsa de tema terxiversado LIT_Teatro Galego - glg 1993
Xente ao lonxe LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1972
[A] Eduardo Blanco Amor: antoloxía da literatura galega LIT_Poesía Galego - glg 2011
Listaxe Traducións
Título Xénero Lingua Ano
Alba de gloria Outros Español - es 1951
Aquella gente LIT_Narrativa_Novela Español - es 1976
Astérix o galo LIT_Banda deseñada_LIX Galego - glg 1977
El refajo de Celestina LIT_Teatro Español - es 1993
Farsas para títeres LIT_Teatro_LIX Galego - glg 1976
La parranda LIT_Narrativa_Novela Español - es 1960
La parranda LIT_Narrativa_Novela Español - es 2001
Las Musarañas LIT_Narrativa_Relato Español - es 1975
O culto dos heroes LIT_Narrativa_Relatos Galego - glg 2001
Proceso en Jacobusland : fantasía xudicial en ningures LIT_Teatro Español - es 1980
Teatro pra xente LIT_Teatro Español - es 1975