BITRAGA

Grupo de investigadoras e investigadores da Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.

Responsable(dende 2017): Silvia Montero Küpper (smontero@uvigo.gal)

Composición actual (2003-2018):

Outros membros (2003-2006):

 • Burghard Baltrusch.
 • Gonzalo Constenla Bergueiro.
 • Anxo Fernández Ocampo.
 • Xoán Manuel Garrido Vilariño.
 • Manuel Francisco Vieites García.

Colaboradores:

 • Raquel Alonso Araujo.
 • Alejandro Alonso Martínez.
 • Tamara Andrés Padín.
 • Manuel Arca Castro.
 • Silvia Duarte Collazo.
 • Óscar Ferreiro Vázquez.
 • Elizabete Manterola Agirrezabalaga.
 • Iolanda Mato Creo.
 • Liliana Valado Fernández.
 • Bárbara Álvarez Fernández
 • Paz Orois

Facultade de Filoloxía e Tradución
As Lagoas-Marcosende s/n
36310 Vigo
Tel: 986812064
Fax: 986812380