Autoras/es Nome
Nome Xavier
Apelidos Alcalá Navarro
Web
Email xalcala@iies.es
Biografía Accesible en Biblioteca Virtual Galega en: http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=XavAlcal&alias=Xavier+Alcal%E1&solapa=biografia
Observacións
Listaxe Monografías
Título Xénero Lingua Ano
Alén da desventura LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1998
Cárcere verde LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1990
Código Morse LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1996
Contos das Américas LIT_Narrativa_Contos Galego - glg 1992
Entre fronteiras LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 2004
Fábula LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1980
Habana flash LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1998
Nas catacumbas LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 2005
Nos Pagos de Huinca Loo LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 1982
Unha falsa luz LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 2007
Listaxe Traducións
Título Xénero Lingua Ano
A illa do tesouro LIT_Narrativa_Novela_LIX Galego - glg 2003
A illa do tesouro LIT_Narrativa_Novela Galego - glg 2014
A illa do tesouro LIT_Narrativa_Novela_LIX Galego - glg 1984
Contra el viento LIT_Narrativa_Novela Español - es 1993
Cuentos de las Américas LIT_Narrativa_Contos Español - es 2010
En las catacumbas LIT_Narrativa_Novela Español - es 2009
Estudio en escarlata LIT_Narrativa_Novela_LIX Galego - glg 1986
Las aventuras del capitán Duchesnoy LIT_Narrativa_Novela Español - es 2008
Una falsa luz LIT_Narrativa_Novela Español - es 2009
[R] A illa do tesouro LIT_Narrativa_Novela_LIX Galego - glg 2012